CÁP THANG MÁY 8*19 FC, PHI 10 HÀN QUỐC

Liên hệ

Cáp thang máy 8*19 FC
Đường kính: phi 10
Xuất xứ: Hàn Quốc
Trọng lượng nhẹ
Chịu lực, chịu nhiệt tốt
Khó bị han rỉ